תחרה אופנתית באביב ובקיץ עם שרוול ארוך

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה