סוודר פתוח עם פרווה מיוחד

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה