ג'ינס כוכבים

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה