סוודר סרוג אופנתי לנשים

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה