ג'ינס סקיני מעוצב

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה