סווצ'ר לגבר

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה