שמלה צבעונית עם פרחים

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה