חולצת לאב קיצית

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה