חולצה ליום יום עם מגוון צורות

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה