ג'ינס קלאסי כותנה

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה