בגד ים צבעוני

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה