בגד ים מושלם חתיכה אחת

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה