שמלת כתף אלגנטית לאירועים

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה