שמלה מושלמת למסיבות

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה