שמלה לאירועים מגוון צבעים

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה