חליפת פרחים שני צבעים

נא לעיין בטבלת מידות  ולפי הפירוט בטבלה לפני הרכישה